2011. gada 20. oktobrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 11 2011. gada 20. oktobrī plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Dundagas vidusskola telpu izmantošanas maksas pakalpojumiem.
 2. Par saistošajiem noteikumiem Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā.
 3. Par apdrošināmiem pašvaldības objektiem.
 4. Par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu.
 5. Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu.
 6. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 7. Par saistošajiem noteikumiem atkritumu apsaimniekošanai.
 8. Par 18. novembrī godināmo izvērtēšanas komisijas sastāvu.
 9. Par 18. novembrī godināmo balvu apmēru.
 10. Par Kolkas sporta zāles pabeigšanas projektu.
 11. Par zemes nomas pirmtiesībām.
 12. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 13. Par adreses piešķiršanu.
 14. Par SIA «Kolkasrags» atskaiti.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 16. Par līdzfinansējumu Talsu slimnīcas būvniecībai.

Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes ārkārtas sēdi Nr. 16 2011. gada 20. oktobrī plkst. 16.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.
 2. Par 18. novembrī godināmo izvērtēšanas komisijas sastāvu.
 3. Par 18. novembrī godināmo balvu apmēru.
 4. Par Kolkas sporta zāles pabeigšanas projektu.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.10.17.2011._gada_20._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki