2011. gada 3. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes ārkārtas sēdi Nr. 18 2011. gada 3. novembrī plkst. 11.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par saistošajiem noteikumiem «Grozījumi Dundagas novada domes 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību»».
  2. Par plānošanas un arhitektūras uzdevumu nekustamajam īpašumam «Bumbieri».
  3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
  4. Par grozījumiem 2011. gada 29. septembra domes sēdes protokolā.
  5. Domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi.

Projekts Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 3. novembra Saistošie noteikumi Nr. 22 Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 «Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību».

03.11.2011. Nr. 18 protokols ar pielikumu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.11.02.2011._gada_3._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki