2011. gada 17. novembrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 12 2011. gada 17. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 • Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem.
 • Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
 • Par dalību projekta «Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība» II kārtā.
 • Par speciālistu amata vietu.
 • Par amata vietu Pašvaldības policijā.
 • Par dzīvojamo telpu īres maksu.
 • Par Ētikas komisijas sastāvu.
 • Par telpām Meža dienestam.
 • Par 2011. gada budžeta pozīciju izmaiņām.
 • Par 2012. gada budžetu.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.11.15.2011._gada_17._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki