2011. gada 24. novembrī

Novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina domes sēdi Nr. 19 2011. gada 24. novembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora ziņojums par lēmumu izpildi un domes. priekšsēdētājas informācija par aktualitātēm.
 2. Par Ziemassvētku pasākumu trūcīgo ģimeņu bērniem.
 3. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā.
 4. Par dalību projekta «Piejūras reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība» II kārtā.
 5. Par speciālistu amata vietu.
 6. Par amata vietu Pašvaldības policijā.
 7. Par dzīvojamo telpu īres maksu.
 8. Par Ētikas komisiju.
 9. Par telpām Meža dienestam.
 10. Par 2011. gada budžeta pozīciju izmaiņām.
 11. Par zemes nomu.
 12. Par pilnvarojumu nodrošināt nosaukumu un numuru piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām.
 13. Par saistošajiem noteikumiem «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā».
 14. Par 2012.gada budžetu.
 15. Dažādi jautājumi.

Saistošo noteikumu projekts Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Dundagas novadā un tā paskaidrojuma raksts.

Sēdes protokols 24.11.2011. Nr. 20

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.11.21.2011._gada_24._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki