2011. gada 23. novembrī

Novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja izsludina ārkārtas domes sēdi 2011. gada 23. novembrī plkst. 9.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par īstermiņa aizņēmuma ņemšanu.

Sēdes protokols 23.11.2011. Nr. 19

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.11.22.2011._gada_23._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki