2012. gada 11. janvārī

Novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 1 2012. gada 11. janvārī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma rekonstrukcijas paredzētās darbības akceptēšanu.
  2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Ozollapas».
  3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Juzupi».
  4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Lauciņi».
  5. Par nosaukuma piešķiršanu «Mazlazdiņi».
  6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu «Lāses».
  7. Par zemes ierīcības projektu «Rozīši».
  8. Par zemes ierīcības projektu «Kurpnieki».
  9. Par budžetu 2012. gadam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.06.2012._gada_11_._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki