2012. gada 12 . janvārī

Novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 2 2012. gada 12. janvārī plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Atskaites par 2011. gadu (Kubalu skola – muzejs, PII «Kurzemīte»).
  2. Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
  3. Par Ziemeļkurzemes kamerorķestri.
  4. Par līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi.
  5. Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību bibliotēku darbības nodrošināšanai.
  6. Par finansējumu Līvu fondam 2012. gadā.
  7. Par budžetu 2012. gadam: Kultūras pils un kultūra, Mākslas un mūzikas skola, Kolkas pamatskola un «Rūķītis», Mazirbes skola, sports)
  8. Dažādi jautājumi.
  9. Par līgumu ar Talsu novada pašvaldību sporta jomā sporta skolas darbības nodrošināšanai.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.10.2012._gada_12_._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki