2012. gada 19 . janvārī

Novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 1 2012. gada 19. janvārī plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību.

 1. Par īpašumu «Priedītes» un «Lorenči» izsoļu rezultātu apstiprināšanu.
 2. Par saistošajiem noteikumiem «Nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadam».
 3. Par algotā sabiedriskā darba organizēšanu Dundagas novadā.
 4. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas Ūdens».
 5. Par 2011. gada budžeta izpildi.
 6. Par 2012. gada budžeta projektu.
 7. Dažādi jautājumi.
 8. Par naudas ieskaitījuma atmaksu Drosmai Greiško.
 9. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 10. Par prasījuma sagatavošanu pašvaldības līdzekļu atgūšanai.
 11. Par ārkārtas situāciju Dundagā 12. janvārī.
 12. Par Kolkas ūdenssaimniecības projektu.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.16.2012._gada_19_._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki