2012. gada 9. februārī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 3 2012. gada 9. februārī plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par sociālo rehabilitāciju G.L.
  2. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
  3. Par sabiedriskās kārtības noteikumiem.
  4. Kultūras pils aģentūras izveide.
  5. Par īpašumu «Jūras Pērles».
  6. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.02.07.2012._gada_9._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki