2012. gada 9. februārī

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 2. 2012. gada 9. februārī plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi «Pitraga Vītoliem».
 2. Par lauksaimniecības zemju apmežošanu.
 3. Par novada robežu grozīšanu.
 4. Atkritumu saistošo noteikumu precizējumi.
 5. Par Atkritumu iepirkuma pārtraukšanu.
 6. Par saistošo noteikumu «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» precizējumiem.
 7. Par telpām Meža dienestam.
 8. Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi.
 9. Kultūras pils aģentūras izveide.
 10. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 11. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.02.07.2012._gada_9._februari_-_2.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki