2012. gada 15. martā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 3 2012. gada 15. martā plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par SIA «Kolkasrags» 2011. gada pārskats.
  2. Par SIA «Ziemeļkurzeme» 2011. gada pārskatu.
  3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu nometnēm Kolkas pamatskolā.
  4. Par nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
  5. Par nekustamā īpašuma mērķa maiņu.
  6. Par NĪN parāda piedzinu.
  7. Par ceļu fonda izlietojumu 2011. gadā un plānu 2012. gadam.
  8. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.03.12.2012._gada_15._marta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki