2012. gada 14. maijā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš atkārtoti sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 5. 2012. gada 14. maijā plkst. 16.00 un izsludina šādu darba kārtību.

  1. Par nekustamā īpašuma «Birzītes» sadalīšanu.
  2. Par īpašuma «Ragmeži» piebraucamo ceļu.
  3. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Jantas».
  4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Juzupi».
  5. Par zemes nomu.
  6. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.05.10.2012._gada_14._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki