2012. gada 7. jūnijā

Dundagas novada domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Linda Pavlovska izsludina ārkārtas domes sēdi Nr. 6 2012. gada 7.jūnijā plkst. 8.15 un nosaka sēdes darba kārtību:

  1. Par zemes nomas tiesību izsoli.
  2. Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā tautas tērpiem skolas deju kolektīvam.
  3. Par papildus finansējumu mazās skolas ieejas kāpņu remontam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.06.05.2012._gada_7._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki