2012. gada 21. jūnijā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 6 2012. gada 21. jūnijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par izdevumu segšanu Ragmežu ceļa labošanai.
  2. Par izdevumiem telpu remontam PII «Kurzemīte».
  3. Par finansējumu bērnu gultiņām PII «Kurzemīte».
  4. Par ietaupīto līdzekļu izlietojumu un papildus pasākumu finansēšanu 2012.gada budžetā.
  5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Kraujas».
  6. Par Kolkas ūdenssaimniecības projektu.
  7. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.06.18.2012._gada_21._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki