2012. gada 19. jūlijā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 7 2012. gada 19. jūlijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību.

  1. Par pašvaldības ceļu klātnes uzlabošanu — atputekļošanu.
  2. Par saistošiem noteikumiem par zemes gabalu nomas maksu.
  3. Par budžeta grozījumiem.
  4. Par Dundagas mākslas un mūzikas skolas grāmatvedības pievienošanu centrālās administrācijas grāmatvedībai.
  5. Par ielu apgaismojuma nomaiņu Kolkas ciemā.
  6. Par tehniskā projekta izstrādi Dundagas ielu apgaismojuma nomaiņai.
  • Dažādi jautājumi.
  1. Par SIA «Kolkas rags» kapitāldaļām.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.16.2012._gada_19._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki