2012. gada 9. augustā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 9 2012. gada 9. augustā plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

 1. Par saistošo noteikumu grozījumiem.
 2. Par papildus finansējumu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par struktūrvienības izveidi Mazirbe skolā.
 2. Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā.

Dundagas novada dome Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 7. 2012. gada 9. augustā plkst. 13.00 un izsludina tās kārtību:

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Jaunkurgati».
 2. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 3. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 4. Par līdzfinansējumu SIA «Kolkasrags» projektam.
 5. Par papildus finansējumu.
 • Dažādi jautājumi.
 1. Par Pitraga stāvlaukuma pievadceļu.
 2. Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.08.07.2012._gada_9._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki