2012. gada 16. augustā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 8 2012. gada 16. augustā plkst. 13.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par papildus finansējumu SIA «Dundagas veselības centrs».
  2. Par papildus finansējumu.
  3. Par grāmatvedības reorganizācijas plānu.
  4. Par pašvaldības kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
  5. Par Pasaules latviešu ģimeņu saietu 2013. gadā.
  6. Par atbalstu SIA «Kolkasrags» projektam.
  7. Par pašvaldību darbinieku atlīdzības novērtējuma metodiku.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.08.15.2012._gada_16._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki