2012. gada 23. augustā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja G. Abaja izsludina domes sēdi Nr. 9 2012. gada 23. augustā plkst. 13.00 un nosaka tās sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektora un domes priekšsēdētājas ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par Mazirbes speciālās internātpamatskolas direktora iecelšanu amatā
 3. Par papildus finansējumu SIA «Dundagas veselības centrs».
 4. Par līdzfinansējumu SIA «Kolkasrags» projektam.
 5. Par galvojuma sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA «Ziemeļkurzeme».
 6. Par pašvaldības kapitālsabiedrības minimālo dividenžu apjomu.
 7. Par papildus finansējumu.
 8. Par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 9. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.
 10. Par dalību ES sadraudzības pilsētu projektā.
 11. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
 12. Par mērķa grupas noteikšanu Latvenergo 1.kampaņas dāvinājuma kartes izplatīšanai.
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Bāka Kolka».
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Jaunkurgati».
 15. Par domes lēmuma precizēšanu.
 16. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Pitraga Vītoli».
 • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.08.20.2012._gada_23._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki