2012. gada 18. oktobrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 10 2012. gada 18. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par grozījumiem Kolkas pamatskolas budžetā.
 2. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes budžetā.
 3. Par radiatoru nomaiņu PII «Kurzemīte».
 4. Par līdzfinansējumu biedrību projektiem.
 5. Par papildus finansējumu traktora remontam.
 6. Par Pitraga tilta krasta stiprinājumu.
 7. Grozījumi pašvaldības nolikumā.
 8. Par SIA «Dundagas Veselības centrs» apsaimniekošanas izdevumiem.
 9. Par 2013. gada budžeta veidošanas pamatprincipiem.
 10. Par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā.
 11. Par Pasaules ģimeņu saieta organizēšanu.
 12. Par struktūrvienības izveidi.
 13. Par papildus finansējumu novada bibliotēkas remontam.
 14. Par īpašuma «Jūras Pērles» apsaimniekošanas pārņemšanai. nepieciešamajiem līdzekļiem.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.10.15.2012._gada_18._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki