2012. gada 15. novembrī

Finanšu komitejas priekšsēdētāja Gunta Abaja sasauc komitejas sēdi Nr. 11 2012. gada 15. novembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par PII pedagogu darba samaksu (SIK).
 2. Par Ziemassvētku paciņām (SIK).
 3. Par papildu līdzekļiem sportam (SIK).
 4. Par papildu finansējuma piešķiršanu (Mazā skola, Pils iela 5, pils apkures remonts).
 5. Par nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
 6. Par dotācijām sabiedriskajām organizācijām.
 7. Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai.
 8. Par SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» pamatkapitāla palielināšanu.
 9. Par telpu nomas maksas noteikšanu.
 10. Par telpu nomu pašvaldības iestādēs.
 11. Par 2013. gada budžetu.
 12. Par pašvaldības autotransportu.
 13. Par trimmera un nojumju iegādi.
 14. Par apmaļu atjaunošanu Īsajā ielā.
 15. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā.
 16. Par pašvaldības tehnisko infrastruktūru.
 17. Par tehniskā projekta izstrādi ielu apgaismojuma rekonstrukcijai Maija ielā.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.11.12.2012._gada_15._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki