2012. gada 20. novembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja Izsludina ārkārtas domes sēdi Nr. 12. 2012. gada 20. novembrī plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par aizņēmumu ūdenssaimniecības projekta pabeigšanai.
  2. Par SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» pamatkapitāla palielināšanu.

Protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.11.20.2012._gada_20._novembri.txt · Labota: d.m.Y H:i , labojis aivars
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki