2012. gada 6. decembrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 13. 2012. gada 6.decembrī plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par parāda dzēšanu PII «Kurzemīte».
 2. Par publisko pasākumu faktiskajiem izdevumiem, ieņēmumiem, apmeklētāju skaitu Dundagā un Kolkā.
 3. Par Dundagas novada karogu.
 4. Par Maskavas kora vizīti Kolkā.
 5. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem.
 6. Par sadarbības līguma slēgšanu tūrisma jautājumos ar Kurzemes tūrisma asociāciju.
 7. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
 8. Par sadarbības līgumu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 9. Par sadarbības līgumu bibliotēku darba nodrošināšanai.
 10. Par sadarbības līgumu izglītības darba nodrošināšanai.
 11. Par finansējumu pensionāriem Kolkā 2013. gadā.
 12. Par finansējumu dalībai Dziesmu un deju svētkos.
 13. Par dzīvojamo platību A.B.
 14. Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu.
 15. Par budžetu 2013.gadam.
 • Dažādi jautājumi

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr.12. 2012. gada 6. decembrī plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par saistošajiem noteikumiem koku ciršanai ārpus meža zemēm.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Lielozoli».
 3. Par līdzfinansējumu projektam «Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija».
 4. Par pašvaldības īpašuma zēņu dīķis nomu.
 5. Par pašvaldības zemju nomas noteikumiem.
 6. Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu.
 7. Par budžetu 2013. gadam.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.12.03.2012._gada_6._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki