2012. gada 13. decembrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniece Linda Pavlovska sasauc komitejas sēdi Nr. 12 2012. gada 13. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Informācija par projektu «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā».
 2. Par īpašumu «Jūras Pērles».
 3. Par līdzfinansējumu projektam «Kolkas pamatskolas sporta stadiona rekonstrukcija».
 4. Par SIA «Ziemeļkurzeme» pamatkapitāla palielināšanu.
 5. Par Maskavas kora vizīti Kolkā.
 6. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumiem.
 7. Informācija par ēdināšanas organizēšanu Dundagas vidusskolā.
 8. Par Kolkas katoļu draudzes iesniegumu.
 9. Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu «Mana sociālā atbildība».
 10. Informācija par pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatalgām.
 11. Par 2013. gada budžetu.
 • Dažādi jautājumi.
  • Ziņojums par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskajām apspriedēm.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2012.12.10.2012._gada_13._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki