2013. gada 15. janvārī

Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Linda Pavlovska sasauc apvienoto Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Nr.3./3. 2013. gada 15. janvārī plkst. 14.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par budžetu 2013. gadam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.11.2013._gada_15._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki