2013. gada 17. janvārī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietniece Linda Pavlovska sasauc komitejas sēdi Nr. 1 2013. gada 17. janvārī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par automašīnas atsavināšanu.
 2. Par finansējumu SIA «Ziemeļkurzeme» un SIA «Kolkas ūdens».
 3. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada Izglītības pārvaldi izglītības jomā.
 4. Par līgumu ar Talsu Sporta skolu.
 5. Par finansējumu kultūras pasākumiem Mazirbes ciemā.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
 7. Par Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupu .
 8. Par saistošajiem noteikumiem nekustamā īpašuma nodoklim.
 9. Par 2012. gada budžeta izpildi.
 10. Par budžetu 2013. gadam.
 • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.14.2013._gada_17._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki