2013. gada 16. maijā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš atkārtoti sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr.7. 2013. gada 16. maijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un apvienošanu.
 2. Par nekustamā īpašuma «Kūri» sadalīšanu.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Uzpiļkalni».
 4. Par nekustamā īpašuma «Gabriēla» sadalīšanu.
 5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai Randalist.
 6. Par dalību projektā «Development a_nd Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area».
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada Domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska izsludina (ārkārtas) domes sēdi Nr. 9. 2013. gada 16. maijā plkst. 13.30 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Voložinas pašvaldību Baltkrievijā

Lejuplādēt sēdes protokolu.


Dundagas novada domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska sasauc Finanšu komitejas sēdi Nr. 5. 2013. gada 16. maijā plkst. 14.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par aizņēmumu Dundagas pils pagalma rekonstrukcijai.
 2. Par nekustamā īpašuma «Jūras Pērles» iznomāšanu.
 3. Par telpu nomu Kolkas Tautas namā.
 4. Par ikmēneša pabalstu.
 5. Par papildus finansējumu PII «Kurzemīte» darbības nodrošināšanai vasaras mēnešos.
 6. Par naudas balvas piešķiršanu Dundagas novada vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības izglītojamajiem un pedagogiem.
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Dundagas vidusskolai, lai nodrošinātu auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu 10.–12.klašu audzēkņiem.
 8. Par dalību projektā «Development a_nd Improvement of Cycling Route Network in Central Baltic Area».
 9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist».
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.05.13.2013._gada_16._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki