Ūdensprojekts

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 27.04.2012.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Līguma priekšmetsBūvdarbu veikšana: viens jauns artēziskais urbums, divu urbumu rekonstrukcija, trīs urbumu tamponāža; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 380m un 5 skataku rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu izbūve 430 m; kanalizācijas tīkli 1060 m, divu kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve; notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcija saskaņā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikumu, darbu apjomiem un zemāk norādīto dokumentāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.05.2012. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr,fakss 63223828, mob. 29126195
epasts kolkasudens@inbox.lv
Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem 1. jautājums:
Nolikuma punkts 4.1 iepirkuma priekšmeta apraksts, darba apjomiem, specifikāciju un finanšu piedāvājuma veidnēm ir konstatētas neprecizitātes darba apjomos.

Atbilde:
Precīzos darba apjomus skatīties tehniskajā projektā.
Projekta dokumentācija:

Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei

Grozīts iepirkuma procedūras nolikums.

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 25.04.2012.
PasūtītājsSIA «Ziemeļkurzeme», reģ. nr.40003382317, Pils 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
KontaktpersonaSIA «Ziemeļkuzeme» valdes loceklis
Guntis Kārklevalks, tālr. 29419195, epasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukumsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība Dundagā
Identifikācijas Nr.ZIEM 2012/2/KF
Iepirkuma priekšmetsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un izbūves būvuzraudzība Dundagā saskaņā ar prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš25.05.2012. plkst. 11.00

Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve

Iepirkums pagarināts, jo grozīts iepirkuma nolikums.
Skatīt nolikuma grozījumus šeit!

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 19.04.2012.
PasūtītājsSIA «Ziemeļkurzeme», reģ. nr.40003382317, Pils 5-3, Dundaga, Dundagas novads, LV - 3270
KontaktpersonaSIA «Ziemeļkuzeme» valdes loceklis
Guntis Kārklevalks, tālr. 29419195, epasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukumsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā
Identifikācijas Nr.ZIEM 2012/1/KF
Iepirkuma priekšmetsPapildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā saskaņā ar nolikumu un tehnisko dokumentāciju: 1.sejums.zip, 2.sejums.zip, 3.sejums.zip, elektrosadala.zip, geologija.zip un standartrasejumi.zip.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš21.05.2012. plkst. 14.00
d.m.Y H:i · 0 Comments

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 27.02.2012.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Līguma priekšmetsBūvdarbu veikšana: viens jauns artēziskais urbums, divu urbumu rekonstrukcija, trīs urbumu tamponāža; ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 380m un 5 skataku rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu izbūve 430 m; kanalizācijas tīkli 1060 m, divu kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un vienas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve; notekūdeņu attīrīšanas stacijas rekonstrukcija saskaņā
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikumu, darbu apjomiem un zemāk norādīto dokumentāciju.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.04.2012. plkst. 11.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr,fakss 63223828, mob. 29126195
epasts kolkasudens@inbox.lv
Pieņemtais lēmums Izbeigt iepirkuma procedūru
Lēmuma pieņemšanas datums 23.04.2012
Projekta dokumentācija:
d.m.Y H:i · 0 Comments

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta

Projektēšanas un autoruzraudzības darbi projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»

Dundagas novada dome

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums tavā nākotnē!

Publicēšanas datums 05.04.2011.
PasūtītājsSIA «Ziemeļkurzeme», reģ. nr.40003382317, Pils 5-3, Dundaga, Dundagas novads,LV - 3270
KontaktpersonaSIA «Ziemeļkuzeme» valdes loceklis
Guntis Kārklevalks, tālr. 29419195, epasts: ziemelkurzeme@dundaga.lv
Projekta nosaukums«Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/034
Iepirkuma procedūras nosaukumsProjektēšanas un autoruzraudzības darbi projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» ietvaros
Identifikācijas Nr.ZIEM 2011/1/KF
Iepirkuma priekšmetsProjektēšanas un autoruzraudzības darbi saskaņā ar nolikumu.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš09.05.2011. plkst. 15.00
Pieņemtais lēmumsSlēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Firma L4» par Ls 24876,00 bez PVN.
Lēmuma pieņemšanas datums16.05.2011.
d.m.Y H:i
projekti/udens/ievads.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki