2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...

  • Top novada attīstības programma! Cerēsim, ka būs «top» notikums ar iedzīvotāju rosīgu līdzdalību septiņās tematiskās grupās.
  • «Ar mīlestības pinekļiem». Koncerts sapin Kolku un Dundagu, vecos un jaunos, izpildvaru un lēmējvaru. Varbūt šādi koncerti jārīko katru dienu?
  • «Koks uzziedēja zaļganbaltiem ziedu ķekariem». Kāda apelsīnkoka vēsture ar mazu detektīvpieskaņu.
  • Par SIA «Kolkasrags» un Dundagas Tūrisma informācijas centru. Novada vadītāja Aldona Zumberga atklāta atbilde uz atklāto vēstuli.
  • «Pat dundadznieki un Dekšenieks nebija sapratuši, ka krogi bija visneuzkrītošākie iestādījumi konspirācijai». Ar mācītāja acīm. Un ne tikai mācītāja.
  • Urā, Jūras svētki būs! Laikapstākļu ziņā visstabilākā mēneša 9. datumā un visā Kolkas ciemā.
  • Vieni no visbagātākajiem. Smaragda kāzas nosvinējuši Valentīna un Harijs Kronbergi.
  • Divas vairāk vai mazāk dabiskas tikšanās. 20. III uz «randez-vous» visus aicina Vecročupes bebrs, 31. III kolčiņus — Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija — bijusī Slīteres nacionālā parka administrācija.

No 15. marta vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
avizes_zinas/2011.03.14.2011._marta_pirmaja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki