Pašvaldības sludinājumi

Aktuāli darba sludinājumi

Privātie sludinājumi

Detālplānojums īpašumam «Steķi»

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Steķi».

Ar Dundagas novada Domes 24.10.2013. sēdes lēmumu nr. 244 «Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu» Dundagas novada Kolkas pagasta nekustamā īpašuma «Steķi» ar kadastra Nr. 8862 002 0250 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 002 0105 ir apstiprināts detālplānojums.

Ar detālplānojuma dokumentāciju (20 MB) klātienē var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā saimniecības pārzini

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā saimniecības pārzini Dundagas pagasta izglītības iestādēs.

Darba pienākumi:

  • plānot un koordinēt tehnisko darbinieku darbu, nodrošinot saimniecisko darbu izpildi,
  • nodrošināt un organizēt saimnieciskos pakalpojumu,
  • organizēt, vadīt un piedalīties skolas telpu remondarbos.

Prasības:

  • vidējā speciālā izglītība;
  • darba pieredze saimnieciskā darbībā;
  • datorprasmes;
  • autovadītāja apliecība.

Pretendentiem jāpiesakās Dundagas pagasta pašvaldībā, Pils ielā 5, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 2013. gada 5. novembrim, iesniedzot iesniegumu un dzīves aprakstu (CV).

Ziņas par darba apjomu un citiem jautājumiem iegūstamas, zvanot pa tālruņiem 63237513 vai 29377433 izpilddirektorei Ingai Rallei.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Aicina darbā pirmsskolas skolotāju

Dundagas pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā pirmsskolas skolotājs uz 1 slodzi.

Pieteikties līdz 31. X plkst. 14.00 pie iestādes vadītājas.

Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme

15. XI plkst. 10.00 Tukuma novada domes konferenču zālē, Talsu ielā 4, Tukumā uzklausīšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīko uzklausīšanas sanāksmi par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri».

Komisija uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājusi SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā tarifa projekta par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri» būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» iesniegto tarifa projektu par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu poligonā «Janvāri». Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt līdz 14. XI Agnesei Alutei pa tālruni 67873195 vai epastu agnese.alute@sprk.gov.lv.

Iepazīties ar iesniegto tarifa projektu var komisijas tīmekļa lapā http://www.sprk.gov.lv sadaļā «Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes».

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaitu fiksē protokolā.

Aicina darbā bērnudārza vadītāja vietnieku

Pirmskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā uz 0,8 slodzi.

Motivācijas vēstuli iesniegt līdz 29. X plkst. 12.00 iestādes vadītājai Ilonai Onzulei.

sludinajumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki