2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...

  • «Cāļi», «gaiļi», bērzu sulas un … sievietes pašpietiekamība. Ko visu dāvā pavasaris!
  • Kam svētki, kam brīvdienas. Lieldienas un Lielā diena. Dundagā un Kolkā, dievnamos, parkā un ragā.
  • «Esmu pret autoritāru vadību». «Vienpadsmitais deputāts» Aigars Zadiņš pamato savu piederību opozīcijai.
  • «Te ir īpatnēja flora un fauna, un īpatnēja vispār šī puse un ļaudis». Mācītāja Voldemāra Dekšnieka atmiņu noslēgums ar visu Dekšenieka bildi. Bet vēl ne gluži beigums rakstu sērijai.
  • «Kurpes puķēs». Laila Pabērza ceļā uz dzeju un savu sievišķību.
  • Kamolā tinējas. Mazirbnieces par saviem vaļaspriekiem.
  • Teātra diena jeb Ēzelītis žūrijā. I-ā vērojumi jaukajos svētkos Mazirbes internātpamatskolā.
  • «…interesi par notiekošo varētu izraisīt vien meteorīta kritienam līdzvērtīga sensācija». Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas tikšanās ar dažiem Kolkas interesentiem.
  • «Mierlinkizt 2011». Aicina līvu bērnu un jauniešu nometne. Bet jāpiedalās konkursā, ja grib baudīt nometnes solītos labumus! Tātad jālasa «Dundadznieks», lai uzzinātu noteikumus.

No 15. aprīļa vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
avizes_zinas/2011.04.14.2011._aprila_pirmaja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki