Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana

10. martā plkst. 14.30 Dundagas pilī Attīstības nodaļas telpās notiks ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga – Tume 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcijai un sprieguma palielināšanai.

Sīkākas ziņas.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.03.10.ietekme_uz_vidi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki