Elektrolīnijas rekonstrukcija

Dundagas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no a/s «Latvenergo» elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga - Talsi - Kandava - Tume rekonstrukcijas akcepta saņemšanai.

Paredzētā darbība

Elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga - Talsi - Kandava - Tume rekonstrukcija.

Rekonstruējamais posms šķērso Dundagas novada Dundagas pagasta teritoriju, Talsu novada Talsu pilsētas, Valdgales, Ģibuļu, Strazdes, Lībagu un Virbu pagastu teritorijas, Kandavas novada Kandavas pagasta un Kandavas pilsētas teritoriju un Tukuma novada Jaunsātu, Sēmes, Pūres un Tumes pagastu teritorijas.

Paredzētās darbības ierosinātājs

A/s «Latvenergo», reģistrācijas Nr.40003032949, adrese: Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV 1230; tālrunis 67728222.

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums

2011. gada 16. decembrī Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza atzinumu par paredzēto darbību.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Ar elektropārvades tīklu savienojuma «Kurzemes loks» 2. posma Dundaga - Talsi - Kandava - Tume rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties a/s «Latvenergo» interneta vietnē.

You could leave a comment if you were logged in.
lidzd/2011.12.28.elektrolinijas_rekontrukcija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki