Meklē ĢIS speciālistu

Konkurss beidzies.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Eiropas sociālais fonds
Ieguldījums tavā nākotnē


Dundagas novada dome izsludina atklātu konkursu uz vakanto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatu.

Amats izveidots ar Dundagas novada domes lēmumu par ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amata vietas izveidošanu pašvaldībā un uz projekta «Speciālistu piesaiste Dundagas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai» laiku — 30 mēnešiem.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā izglītība eksaktajās nozarēs (dabaszinību jomā);
  • vismaz 1 gada pieredze darbā ar ĢIS ArcView.

Pretendentam jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • konkursa pretendenta aptaujas anketa;
  • motivācijas vēstule;
  • izglītības dokumentu kopijas un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties un pretendenta aptaujas lapu saņemt Dundagas novada pašvaldības kancelejā vai pašvaldības interneta lapā www.dundaga.lv. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Dundagas novada Dome, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas novadā, LV-3270, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē novada domes kancelejā, līdz 18. februārim plkst. 15.00.

Uz aploksnes jābūt norādei «Konkursam uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amatu».

Lejupielādēt konkursa nolikumu
Lejupielādēt konkursa veidlapas

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/iepirkumi/konkur/2011.02.14.mekle_gis_specialistu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki