Mazie iepirkumi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk — likums) uz šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem neattiecas likuma regulējums un tiem ir tikai informatīvs raksturs.

Šajā sadaļā publicē tikai atsevišķus specifiskus iepirkumus, lai noskaidrotu tirgus tendences un iespējamās piedāvājumu cenas šajā jomā. Saņemot piedāvājumus par šajā sadaļā publicētajiem iepirkumiem, tiem ir tikai informatīvs raksturs un pasūtītājam to saņemšana neuzliek nekādus pienākumus vai saistības attiecībā uz piedāvājuma iesniedzēju.

Dundagas vidusskolas 3. stāva datoru klases remonts

Kontaktpersona Inga Ralle; inga.ralle@dundaga.lv; 63237513
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta adresi inga.ralle@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments vsk_datorklase.xlsx

Dundagas vidusskolas 2. stāva angļu valodas klases remonts

Kontaktpersona Inga Ralle; inga.ralle@dundaga.lv; 63237513
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta adresi inga.ralle@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments vsk_angluv.kab.xlsx

Kolkas pirmskolas izglītības iestāde «Rūķītis» 2. grupiņas sanitārās telpas remonts

Kontaktpersona Inga Ralle; inga.ralle@dundaga.lv; 63237513
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta adresi inga.ralle@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments pii_rukitis_1.st.xlsx

Vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un izvērtēšana

Kontaktpersona Dairis Runcis; dairis.runcis@dundaga.lv; 63237857
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 13.05.2013. Piedāvājums jāiesūta uz e-pasta adresi lauris.laicans@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments vietejie_geodeziskie_tikli_220413.doc

Dundagas novada pašvaldības tīmekļa vietnes izstrāde

Kontaktpersona Lauris Laicāns; lauris.laicans@dundaga.lv; 63237857
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 13.05.2013. Piedāvājums jāiesūta uz e-pasta adresi lauris.laicans@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments dnp_vietnes_specifikacija.doc

Dundagas mākslas, mūzikas skolas 3. stāva skolotāju istabas remonta darbi

Kontaktpersona Inga Ralle; inga.ralle@dundaga.lv; 63237513
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 26.04.2013. līdz plkst. 15.00. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta adresi inga.ralle@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments DMMS_skolotājuistaba.xls

PII Kurzemīte telpu remonts

Kontaktpersona Inga Ralle; inga.ralle@dundaga.lv; 63237513
Iesniegšanas termiņš un iesniegšanas veids 26.04.2013. līdz plkst. 15.00. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta adresi inga.ralle@dundaga.lv
Iepirkuma dokuments PII_remonts.zip
pasvaldiba/iepirkumi/mazie/2013.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki