Nomas tiesību izsole

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Jūras pērles» (kadastra nr. 8862 007 0187) 1,4534 ha lielas daļas nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Jūras pērles», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. jūlijam.

Lejuplādēt izsoles noteikumus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole

Kadastra nr. 8862 007 0256.

Adrese: Kolka, Kolkas pagasta, Dundagas novads.

Platība: 4,3 ha.

Izsoles veids: rakstiska izsole.

Pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 22.04.2013 plkst. 17.00.

Lejuplādēt noteikumus par nomas tiesību izsoli, pieteikuma paraugu un nekustamā īpašuma nomas līguma projektu.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Auto izsole

Dundagas novada pašvaldība 2013. gada 15. februārī plkst 14.00 Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā rīko rakstisku automašīnas Volkswagen Passat Variant Nr. FK9064 izsoli.

Automašīnu var apskatīt līdz 14.02.2013. plkst 13.00, piesakoties Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro pa tālruni 26563742. Izsoles nosacītā cena 450,00 lati. Cenas piedāvājumi iesniedzami Dundagas novada pašvaldībai, Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270.

Lejuplādēt izsoles noteikumus

d.m.Y H:i

Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24

kad. nr 8862 007 0203 Kolkā, Kolkas pagastā, Dundagas novadā. Platība 0,0248 ha.

Izsoles veids: rakstiska izsole
Pretendentu pieteikšanās termiņš: līdz 10.01.2013 plkst. 14.00

Lejuplādēt noteikumus par zemes nomas tiesību izsoli īpašumā «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm», pieteikuma paraugu un nekustamā īpašuma nomas līguma projektu.


Nomas tiesību izsoles rezultāti
saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sēdes Nr 1 17.01.2013 lēmumu:

Atzīt par īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļas Nr 24 nomas tiesību izsoles uzvarētāju Solvitu Loku, nosakot nomas maksu Ls 21,00 gadā, kurai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Saules iela 16 nomas izsole

Dundagas novada pašvaldība rīko rakstisku rūpniecības zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli Saules ielā 16, Dundagā.

Informācija pie nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Gunta Kārklevalka, telefons 63237511.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 19. jūnijam plkst.11. 00 Pils ielā 5-1, Dundagā saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Lejuplādēt izsoles notiekumus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Saules iela 10A nomas izsole

Ievietots 06.06.2012.

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma Saules iela 10a nomas ar apbūves tiesībām rakstisku izsoli.

Nomas objekta adrese: Dundaga,Dundagas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 11. jūnijam plkst. 14.00 Dundagas novada domes kancelejā.

Lejuplādēt izsoles dokumentāciju.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»

Ievietots 27.04.2012.

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Zītari» telpas Nr. 1 nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Zītari», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 10. maijam plkst. 12.00.

Lejuplādēt izsoles noteikumus.

d.m.Y H:i · 0 Comments

Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā

Ievietots 15.05.2012.

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Tautas nams» telpu Nr. 4 un Nr. 5 nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Tautas nams», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 21. maija plkst. 14.00.

Lejuplādēt izsoles noteikumus

d.m.Y H:i · 0 Comments

Older entries >>

pasvaldiba/izsole.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki