Kolkas pagasta pārvaldē

Domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska pagasta pārvaldē katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle pieņem apmeklētājus Kolkas pagasta pārvaldē katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 14.00 līdz 16.00.

Vajadzības gadījumā Kolkā būs arī novada bāriņtiesas, dzimtsarakstu un sociālā dienesta darbinieki (lūdzam par šo vajadzību laikus ziņot pagasta pārvaldei).

Kolkas pagasta pārvaldē var:

  • iesniegt iesniegumus, sūdzības, priekšlikumus un saņemt atbildes uz tiem;
  • saņemt informāciju un konsultācijas par pašvaldības darbību;
  • saņemt nepieciešamās izziņas;
  • iepazīties ar novada domes lēmumiem.
  • deklarēt dzīvesvietu.

Pārvaldes darba laiks: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8 līdz 17, pusdienlaiks no plkst. 12 līdz 13.

Adrese: Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275, tālr./fakss: 63220548 (pārvaldes vadītājs).

Kolkas pagasta pārvaldes kasē var:

  • norēķināties par cieto sadzīves atkritumu izvešanu, ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu;
  • samaksāt noteiktos nodokļus un nodevas;
  • saņemt sociālo pabalstu izmaksas.

Kases darba laiks (no 1. septembra): pirmdienās, otrdienās no plkst. 8 līdz 12, ceturtdienās no plkst. 13 līdz 16.

Tālrunis, fakss: 63220551 (grāmatvede/kase).

pasvaldiba/kolkas_pagasta_parvalde.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki