2011. gada 25. maijā

Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Guntis Pirvits sasauc domes sēdi Nr. 8 25. maijā plkst. 9.00 Pils ielā 5-1, Dundagā un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Pils ielas 6A nomnieka līgumsaistībām, maksājumiem, veiktajiem ieguldījumiem un parādiem.
 2. Par nekustamo īpašuma «Lecnieki» nomu.
 3. Par īpašuma «Lorenči» atsavināšanas nolikumu.
 4. Par zemes gabala atdalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
 5. Par zemes ierīcības projektu īpašumam «Vecpori».
 6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 7. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
 8. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
 9. Par dzīvokļu jautājumiem.
 10. Par automašīnas «Opel Vectra Caravan» norakstīšanu.
 11. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.
 12. Par avīzes «Dundadznieks» cenu.
 13. Par papildus finansējuma piešķiršanu Kurzemes dziesmu dienai un Slīteres ceļotāju dienai.
 14. Par finansiālu atbalstu dalībai junioru volejbola pasaules čempionātā.
 15. Par finansējumu jauktā kora braucienam uz Zviedriju.
 16. Par Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas mācību braucienu uz Čehiju.
 17. Par uzturēšanās izdevumu segšanu pansijā «Jaundundaga».
 18. Par darba grupas ziņojumu par pansijas «Jaundundaga» un «Stacija» atbilstību sociālo pakalpojumu sniedzēju statusam.
 19. Par skolēnu autobusa izmantošanas kārtību.
 20. Par Ētikas komisijas sastāvu.
 21. Dažādi jautājumi.

Sēdes protokols

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.05.23.2011._gada_25._maija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki