2011. gada 9. jūnijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 7 9. jūnijā plkst. 9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par dzīvokļu jautājumiem.
  2. Par sociālo pakalpojumu sniedzējiem «Jaundundaga» un «Stacija».
  3. Par pansijas «Jaundundaga» nolikuma grozījumiem.
  4. Par saistošajiem noteikumiem «Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā».
  5. Par sociālo pakalpojumu nepieciešamību E. Jēkabsonam.
  6. Par jaunu amata vietu Sociālajā dienestā.
  7. Par domes lēmuma atcelšanu (par finansējumu volejbola sacensībām).
  8. Par sporta atbalsta principiem un darba organizāciju.
  9. Par Ētikas komisiju.
  10. Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.06.06.2011._gada_9._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki