2011. gada 7. decembrī

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc komitejas sēdi Nr. 13. 2011. gada 7. decembrī plkst. 9.00 un izsludina tās darba kārtību:

  1. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam.
  2. Par Talsu slimnīcas projekta līdzfinansējumu.
  3. Par atbalsta noteikumiem sabiedrisko organizāciju projektiem.
  4. Par Kolkas peldvietu.
  5. Par grozījumiem Kolkas pagasta pārvaldes nolikumā.
  6. Par 2012. gada budžetu (dzimtsarakstu nodaļai, pašvaldības policijai, bāriņtiesai, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļai, Attīstības un plānošanas nodaļai, ESF projektam).
  7. Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2011.12.05.2011._gada_7._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki