2013. gada 10. janvārī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Regīna Rūmniece sasauc komitejas sēdi Nr. 1. 2013. gada 10. janvārī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par G.L. aprūpes nodrošināšanu institūcijā
 2. Par sadarbības līgumu ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru.
 3. Par studiju maksas segšanu I.B.
 4. Par dzīvokļu jautājumiem.
 5. Par sporta organizēšanu novadā.
 6. Par vadības grupas pārstāvi projektā.
 7. Informatīvs ziņojums par kultūras darba organizēšanu Mazirbes ciemā.
 8. Informatīvs ziņojums par Kolkas pamatskolas darbību.
 • Dažādi jautājumi

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Aigars Zadiņš sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 1. 2013. gada 10. janvārī plkst.13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas.
 2. Par telpu nomas maksu Tautas namā draudzei «Prieka Vēsts».
 3. Par būvatļaujas apstrīdēšanu.
 4. Par saistošajiem noteikumiem «Par zemes nomas maksas noteikšanu».

Dundagas novada domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Linda Pavlovska sasauc apvienoto Attīstības un plānošanas komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Nr.2./2. 2013. gada 10. janvārī plkst. 13.30 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par sociālā darba audita ziņojumu.
 2. Par avīzi «Dundadznieks».
 3. Par budžetu 2013. gadam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.07.2013._gada_10._janvari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki