2013. gada 21. februārī

Finanšu komitejas priekšsēdētāja Linda Pavlovska sasauc komitejas sēdi Nr. 2 2013. gada 21. februārī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par dalību 2014. gada tūrisma kataloga izdošanā.
  2. Par dalību projektā «Velotūrisma tīkla izveidošana un ieviešana Centrālajā Baltijā».
  3. Par pašvaldības īpašuma Zēņu dīķis nomu.
  4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
  • Dažādi jautājumi.

Domes priekšsēdētāja Linda Pavlovska izsludina domes ārkārtas sēdi Nr. 4. 2012. gada 21. februārī plkst. 14.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

  1. Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.
  2. Par projekta iesniegumu un tajā ietverto darbu un finansējuma apjomu.

Lejuplādēt sēdes protokolu

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.02.18.2013._gada_21._februari.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki