2013. gada 20. jūnijā

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 6 2013. gada 20. jūnijā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Aivaram Bergam.
  2. Par līdzekļiem mācību līdzekļu iegādei.
  3. Par īslaicīgas uzturēšanās pakalpojumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
  4. Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.06.19.2013._gada_20._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki