2013. gada 27. jūnijā

Dundagas novada Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi nr. 13 2013. gada 27. jūnijā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par atļauju savienot amatus.
 3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu «Dūmeles Bitnieki» un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.
 4. Par papildus finansējumu mācību līdzekļu iegādei.
 5. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 30. marta lēmumā Nr.78 «Par piedalīšanos Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā».
 6. Par amatu izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Dundagas vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
 7. Par nekustamā īpašuma «Ogliņi» iegūšanu īpašumā.
 8. Par nekustamo īpašumu «Gabriēla».
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Pūces».
 10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Mežvidi».
 11. Par nosaukuma piešķiršanu «Kaļķu lauki».
 12. Par nekustamā īpašuma «Kļavnieki» sadalīšanu.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Vārpas» un «Strautmaļi».
 14. Par īpašuma «Sūtnieku māja» pārņemšanu.
 15. Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma izsniegšanu a/s «Latvijas Valsts Meži» biroja ēkas projektēšanai zemes vienībās ar kadastra Nr. 8850 020 0515 un 8850 020 0222.
 16. Par lietošanas mērķa maiņu īpašumam «Jūvgumegi».
 17. Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.
 18. Par dzīvokļu jautājumiem.
 19. Par 2012. gada publisko gada pārskatu.
 20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Lielozoli».
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mazauces».
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt protokolu.

pasvaldiba/sedes_zinas/2013.06.25.2013._gada_27._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki