2013. gada 15. jūlijā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc komitejas sēdi nr. 9 2013. gada 15. jūlijā plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolā.
  2. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.07.10.2013._gada_15._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki