2013. gada 18. jūlijā

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina ārkārtas domes sēdi Nr. 14. 2013. gada 18. jūlijā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

- Par grozījumiem Dundagas novada Domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.24 «Par Dundagas novada apdzīvotas vietas Kolka ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai».

Lejuplādēt protokolu.


Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi Nr.7 2013. gada 18. jūlijā plkst. 13.15 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
  2. Par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības kapos.
  3. Par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu pašvaldības īpašumos (zāles pļaušana).
  4. Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolā.
  5. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
  • Dažādi jautājumi
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.07.15.2013._gada_18._julija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki