2013. gada 25. jūlijā

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr. 15 2013. gada 25. jūlijā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 2. Par atļauju savienot amatus.
 3. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā.
 4. Par Administratīvās komisijas sastāvu.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā.
 6. Par finansējumu atkritumu apsaimniekošanai pašvaldības kapos.
 7. Par finansējumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pašvaldības īpašumos (zāles pļaušana).
 8. Par šefpavāra amata vietas izveidošanu Dundagas novada pašvaldības Kolkas pamatskolā.
 9. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
 10. Par saistošo noteikumu atcelšanu un jaunu izdošanu.
 11. Par nekustamo īpašumu «Dūmeles Bitnieki» pārņemšanu.
 12. Par nekustamā īpašuma «Purvupuķes» sadalīšanu.
 13. Par līdzfinansējumu biedrības «Dundangas Sendienas» projektam.
 14. Par meža ieaudzēšanu īpašumā «Burtnieki».
 • Dažādi jautājumi.

Saistošo noteikumu projekti:


Lejuplādēt protokolu.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.07.22.2013._gada_25._junija.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki