2013. gada 7. augustā

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas izbraukuma sēdi nr. 11 7. augustā plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Kolkas pamatskolas darbību
  2. Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku novadpētniecības konkursa «Labākais novadpētnieks» vērtēšanas komisijā
  3. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
  • Dažādi jautājumi

Sēde notiek Kolkas pamatskolā!

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.02.2013._gada_7._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki