2013. gada 12. augustā

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc komitejas sēdi Nr. 10 2013. gada 12. augustā plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižpriedes».
  2. Par nekustamajā īpašuma «Pētermači» sadalīšanu.
  3. Par lietošanas mērķa maiņu.
  4. Par nekustamā īpašuma «Līvi» iegūšanu īpašumā.
  5. Par grozījumiem Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.
  6. Par grozījumiem Dundagas novada attīstības programmas izstrādē
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.08.2013._gada_12._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki