2013. gada 15. augustā

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc komitejas sēdi Nr. 8 2013. gada 15. augustā plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem.
  2. Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata pārstrukturēšanu.
  3. Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās ģimenes, personas statusa izvērtēšanai.
  4. Par piedāvājumu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Dundagas vidusskolā.
  5. Par līdzfinansējumu deju kolektīvam «Dun-Dang» XIII Starpatutiskajā NVS un Baltijas tautas mākslas festivālā «Sadraudzība» Taganrogā, Krievijā.
  • Dažādi jautājumi
  1. Par savstarpējiem norēķiniem.
  2. Par dalību ES projektā lauku attīstībai.
  3. Par nomas tiesību piešķiršanu.
  4. Par finansējuma piešķiršanu jaunu apkures katla ierīkošanai.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.13.2013._gada_15._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki