2013. gada 22. augustā

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns izsludina domes sēdi Nr. 16 2013. gada 22. augustā plkst. 13.00 un nosaka šādu sēdes darba kārtību:

 1. Par deputāta pienākumu veikšanas uzsākšanu.
 2. Izpilddirektores un domes priekšsēdētāja ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm.
 3. Par Kolkas pamatskolas budžeta grozījumiem.
 4. Par Kolkas pamatskolas saimniecības pārziņa amata pārstrukturēšanu.
 5. Par ienākuma līmeņa noteikšanu maznodrošinātās ģimenes, personas statusa izvērtēšanai.
 6. Par līdzfinansējumu deju kolektīvam «Dun-Dang» XIII tarptautiskajā NVS un Baltijas tautas mākslas festivālā «Sadraudzība» Taganrogā Krievijā.
 7. Par dalību projektā.
 8. Par finansējuma piešķiršanu jauna apkures katla ierīkošanai Saules ielā 8.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Dižpriedes».
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vecvalki».
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Mazpreči».
 12. Par nekustamajā īpašuma «Pētermači» sadalīšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu.
 14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
 15. Par nekustamā īpašuma «Līvi» iegūšanu īpašumā.
 16. Par nekustamā īpašuma «Pāces Kalēji» iegūšanu īpašumā.
 17. Par grozījumiem Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē.
 18. Par grozījumiem Dundagas novada attīstības programmas izstrādē.
 19. Par Kolkas pamatskolas darbību.
 20. Par Dundagas novada pārstāvja deleģēšanu pārnovadu bibliotēku novadpētniecības konkursa «Labākais novadpētnieks» vērtēšanas komisijā.
 21. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
 22. Par novada vēlēšanu komisijas izveidošanu.
 23. Par nomas tiesību piešķiršanu.
 24. Par iepirkumu komisijas sastāvu.
 • Dažādi jautājumi.

Lejuplādēt protokolu.

You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.19.2013._gada_22._augusta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki